TELEFONNÍ PODPORA:
+420 735 507 555
+420 720 187 153
+420 722 509 592
+420 720 179 339
info@aqh-it.cz

GDPR

V souvislosti s příchodem GDPR si Vám dovolujeme nabídnout revizi zabezpečení osobních dat ve Vaší společnosti a to nejen v oblasti IT.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, naši technici Vám rádi zodpoví Vaše dotazy a případně pomohou s potřebnými kroky.

Náš postup:
 1. Analýza při osobní návštěvě
 2. Oprava kritických míst
 3. Školení zaměstnanců
 4. Reanalýza - zhodnocení výsledku

GDPR v kostce

Co znamená zkratka GDPR a od jakého data bude GDPR platné?
GDPR = General data protection regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nová legislativa GDPR začne platit od 25. května 2018.

Co je cílem?
Cílem je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, zlepšit úroveň tuzemského podnikatelského prostředí prostřednictvím zodpovědného zacházení s osobními údaji.

Kdo je v ČR zodpovědný za legislativu týkající se GDPR?
Hlavním gestorem legislativy pro ochranu osobních údajů je Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz .Kontrolní funkce je svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

Znamená GDPR zátěž pro podnikatele?
GDPR bude dopadat na všechny podnikatelské subjekty včetně drobných živnostníků. Povinnosti z GDPR pro jednotlivé podnikatele se však neodvíjejí od velikosti podnikatelského subjektu, nýbrž od činnosti, kterou podnikatel provádí, a od množství citlivých dat, které k tomu shromažďuje.

Jaké nové povinnosti z GDPR vyplývají?
 • zpřesnění souhlasu se zpracováním osobních údajů pro subjekty disponující rozsáhlou databází osobních údajů (pokud je potřeba)
 • při rozsáhlém zpracování osobních údajů jmenovat pověřence
 • povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, zde existuje výjimka pro firmy do 250 zaměstnanců
 • při rizikových zpracováních osobních údajů provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • porušení ochrany dat oznámit do 72 hodin jak fyzické osobě, tak Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jaké hrozí sankce?
V případě nepřizpůsobení se novým pravidlům zpracování dat dle GDPR hrozí sankce až do výše 20 milionů Euro nebo do výše 4 % celosvětového ročního obratu.

Co tedy doporučit firmám?
Lze doporučit vypracování systémové analýzy, tzn. zodpovědět si otázky:
 • Jaké osobní údaje shromažďuji?
 • Kdo k nim má přístup?
 • Jak kontroluji oprávnění?
 • Jak likviduji – skartuji osobní údaje, pro jejichž shromažďování již nemám žádný účel?
 • Je bezpečnost na takové úrovni, aby byly osobní údaje a datové systémy dostatečně chráněny proti zneužití?

Jaká jsou nápomocná opatření pro podnikatele?
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo sadu podpůrných opatření pro přenos informací o GDPR:
zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
ke stažení:
GDPR-v-kostce_strucna-metodika_2
GDPR_zakladni-pojmy

EET - Elektronická evidence tržeb

Zákon o EET (elektronické evidenci tržeb) zavádí také pro autoservisy povinnost elektronicky evidovat tržby. Naši zákazníci si kvůli EET nemusejí pořizovat žádná další zařízení či programy. Veškerou funkcionalitu zajistí náš software pro autoservisy.


Jak funguje elektronická evidence tržeb?

Za účelem seznámení našich zákazníků s EET jsme vytvořili webové stránky - více na www.eetautoservis.cz